ویدئویی که برای معرفی اپلیکیشن دلفان آفرود ساخته شده که با توجه به ماهیت گروه ، در آن از تصاویر جذاب در طبیعت استفاده کرده‌ایم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*